Kørsel

Få kørekort på kun 28 dage!

PRAKTISK UNDERVISNING OG PRØVE

Køreuddannelsen har sit tyngdepunkt i indøvelsen af praktiske færdigheder. Det er det praktiske undervisningsforløb, der er bestemmende for, hvordan den teoretiske undervisning skal tilrettelægges og gennemføres. Teori og praktisk undervisning skal derfor være sammenhængende.

Køreskolen har lavet en lektionsplan, som nøje følger politiets undervisningsplan til kategori "B". Det betyder, at før du kører på manøvrebanen eller i trafikken, skal du få teoriundervisning på køreskolen i pågældende manøvrer.

Den praktiske prøve skal være aflagt senest 12 måneder efter, at du har bestået teoriprøven.

Prøven indledes med en kontrol af din identitet. Husk pas eller dåbsattest, lektionsplan, ansøgning om kørekort og eventuelt tidligere udstedt kørekort. Den praktiske køreprøve aflægges i skolevognen som du er vant til.

Kontrolprøve

Den praktiske prøve er opdelt i to dele:
Ved kontrolprøven, som finder sted umiddelbart før kørslen, skal du kunne kontrollere tekniske forhold ved bilen f.eks. bremser, styretøj, dækmønster, lygter og støddæmpere mv.

Spørg en af vores kørelærere, hvis du ønsker en detaljeret forklaring om, hvad du skal vide til kontrolprøven af teknik. Til selve køreprøven vil du blive stillet ca. fire sådanne spørgspmål som du skal svare på.

Læs mere om prøverne på Dansk Kørelærer Union.